Kansanedustajat kysyvät kaivosteollisuuden läpinäkyvyydestä ja veronkierrosta

Vihreiden kansanedustajat Krista Mikkonen, Hanna Halmeenpää ja Satu Hassi kysyvät ministeriltä, mitä hallitus on valmis tekemään kaivostoiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja onko hallitus valmis ottamaan Suomessa käyttöön kaivannaisten läpinäkyvän hallinnan EITI-standardin. Finnwatchin vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan ylikansallisten kaivosyhtiöiden verosuunnittelun vuoksi valtio menetti verotuloja vuosina 2011–14 lähes 50 miljoonaa euroa.

 

– Suomalaisilla on oikeus tietää, kuka hyötyy kaivosteollisuudesta ja yhteisten luonnonvarojemme hyödyntämisestä saaduista voitoista. Nyt voitot valuvat ulkomaille ylikansallisten kaivosyhtiöiden verosuunnittelun vuoksi. Nykyisenlainen toiminnan läpinäkymättömyys mahdollistaa verojen kiertämisen ja heikentää yleistä luottamusta kaivosteollisuutta kohtaan, Mikkonen sanoo.

 

Kaivannaissektorille on luotu läpinäkyvän toimintatavan standardi, Extractive Industries Transparency Initiative, EITI. Sen tarkoitus on edistää kaivannaissektorin rahavirtojen läpinäkyvyyttä, helpottaa niiden julkista kontrollia ja ehkäistä korruptiota. Mukana on 52 maata, mutta Suomi ei kuulu joukkoon.

 

– Kaivannaisteollisuuden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä voisi lisätä Suomessakin liittymällä EITI-standardin toimeenpanijamaiden joukkoon. Yhtenäisen kansainvälisen standardin käyttö lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja helpottaa vastuullisuuden arviointia suhteessa muihin maihin sekä oman toiminnan edistymisen seurantaa, sanoo Hassi.

 

– Suomi on painottanut kaivannaistoiminnan vastuullisuutta kehitysyhteistyössä kumppanimaassaan Mosambikissa. Maa on mukana EITI-standardissa. On täysin nurinkurista, että Suomi tukee EITI-työn toteuttamista Mosambikissa, muttei ole ottanut itse standardia käyttöön, huomauttaa Halmeenpää.

 

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan