Kaikkia ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti

Eriarvoisuus on lisääntynyt. Emme saa antaa Suomen luisua kohti luokkayhteiskuntaa. Kasvaviin tulo-, varallisuus- ja terveyseroihin tulee puuttua. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei hukkaa kenenkään mahdollisuuksia eikä jätä ketään syrjään.

 

Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat pärjäävät parhaiten, ja heikompiosaisten aseman parantaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa. Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämänlaatuun, koulutukseen ja toimeentuloon taustastaan riippumatta.

 

Kaikkia ihmisryhmiä tulee kohdella tasa-arvoisesti. Vähemmistön oikeuksien turvaaminen hyödyttää myös enemmistöön kuuluvia. Tasaamalla vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken naisen euro ei jää miesten euroa pienemmäksi. Vanhempainvapaiden tasaisempi jakaminen isien ja äitien kesken on lasten etu.

 

Tasa-arvoa on edistettävä määrätietoisesti:

  • riittävä perusturva torjuu köyhyyttä
  • palveluiden painopiste ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun, erityisesti lapsiperheille
  • vanhustenhoitoon lisää resursseja – kotiin, palvelutaloihin ja laitoksiin
  • tasavertaiset terveyspalvelut kaikille
  • kulttuuri, kirjasto ja liikunta luovat hyvinvointia

 

Näitä asioita haluan viedä eteenpäin eduskunnassa.