Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunnon juhlapuhe

Arvoisa puhemies, ärade talman!

 

Vihreä eduskuntaryhmä onnittelee satavuotiasta Suomea.

 

Satavuotias Suomi, sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, on hyvin vaikeasta alustaan huolimatta rakennettu yhdessä sukupolvien työllä. Sen työn tuloksista voimme hyvällä syyllä olla ylpeitä. Haluan nostaa esiin muutamia asioita, jotka mielestäni tekevät tästä maasta erityisen arvokkaan.

 

Ensimmäisenä on suomalainen luonto ja sen neljä vuodenaikaa. Metsät, suot, järvet ja saaristot ovat suomalaisille voimanlähteitä. Luonto on vahva osa identiteettiämme ja sen vaaliminen tuleville polville on tärkeää.

 

Meillä on jo varhain ymmärretty olennainen yhteiskunnan hyvinvoinnista: mitä tasa-arvoisempi kansa, sitä parempi se on kaikille.

 

Tasa-arvon eteneminen on yksi maamme keskeisistä menestystekijöistä. Sen myötä naiset ovat päässeet miesten rinnalle rakentamaan yhteiskuntaa. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus säädettiin jo ennen itsenäisyyttä ja jo ensimmäisillä valtiopäivillä oli useita naisia.

 

Olemme vuosikymmenten saatossa rakentaneet Suomesta maan, jossa tuloerot ovat pienet ja kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja luoda tulevaisuuttaan taustastaan riippumatta. Olemme huolehtineet jokaisesta, joka tarvitsee apua ja jonka omat voimat ehtyvät.

 

Tämä on arvokas perintö, jota emme saa murentaa.

 

Ärade talman!

 

Idag fattar vi beslut om att grunda en jubileumsfond för barnen, den hundraåriga självständigheten till ära. Genom att satsa på barnen satsar vi på framtiden.

 

Nobelpristagaren Bengt Holmström konstaterade tidigare i år i sitt festtal för riksdagen att Finlands framtid starkt är förankrat i hur vi ordnar utbildningen. Jag är övertygad om att han har rätt.

 

Olemme aina tienneet, että pieni maa nousee osaamisella. Sen vuoksi tähän maahan on rakennettu oppivelvollisuus ja peruskoulu, kaikkien lasten päivähoito-oikeus ja korkeakoulujärjestelmä. Panostukset koulutukseen ovat nostaneet suomalaiset nuoret kansainvälisten vertailujen kärkeen.

 

Kaikki eivät kuitenkaan pärjää yhtä hyvin. Nuorten syrjäytyminen, opintojen keskeyttäminen ja koulutuksen periytymisen voimistuminen ovat nousseet jaetuksi huolenaiheeksi. Oppimiserot sukupuolen, alueiden ja kotitaustan välillä ovat kasvussa.

 

Yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimmista ylpeydenaiheista on koulutuksen tasa-arvo. Siitä kiinni pitäminen, arvoisat kansanedustajat, on Suomen seuraavan sadan vuoden kannalta meidän tärkeimpiä tehtäviämme.

 

Juhlapuhe on pidetty Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaistunnossa Eduskunnassa 5.12.2017