Hoitajamitoituksesta on pidettävä kiinni

Ikääntyneiden laitoshoidon nykyinen hoitajamitoitus on säilytettävä, jos aiomme turvata vanhuksille inhimillisen hoidon.

 

Hoitajamitoituksen alaraja on tällä hetkellä 0,5. Hallitus suunnittelee hoitajien vähentämistä 0,4:ään. Se tarkoittaisi, että esimerkiksi aamuvuorossa saattaisi olla vain yksi hoitaja kahdeksaa sänkyyn hoidettavaa asiakasta kohden. Hoitajamitoituksen vähentäminen tarkoittaisi siten joissakin tilanteissa suoranaista vanhusten heitteillejättöä.

 

Hoitajamitoituksen heikentämistä vastustavat laajasti niin henkilökunta, asiantuntijat kuin vanhusten läheisetkin. Hoitotyötä tekevät ja seuraavat kokevat jo nyt, ettei aikaa riitä riittävästi vanhuksen hyvinvoinnin turvaamiseen, eikä aina edes perustarpeiden tyydyttämiseen kuten syöttämiseen.

 

Palvelukotiin tulevat vanhukset ovat koko ajan huonokuntoisempia, kun kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään. Tämä vaatii enemmän myös hoitajilta. On epäinhimillistä edellyttää vähenevältä määrältä hoitajia enemmän hoitoa.

 

On hienoa, että asian järjettömyyteen on herätty myös hallituspuolueissa. Heikennyksillä tavoiteltu 70 miljoonan euron säästö on saatavissa paljon kivuttomammin esimerkiksi makeisveron laajentamisella sokeriveroksi.

 

Opposition tehtävänä on haastaa ja sparrata hallitusta. Jo nyt olemme onnistuneet saamaan hallituksen perumaan eläkeläisten asumistukeen kaavaillut leikkaukset, yli 75-vuotiaiden vammaisten jättämisen vammaispalvelujen ulkopuolelle sekä päivähoitomaksujen korotukset. Nykyisen hoitajamitoituksen säilyttäminen on seuraava tavoite, sillä leikkaamisen vaikutukset kohdistuisivat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin puolustuskyvyttömiin vanhuksiin.

 

Siksi nykyinen hoitajamitoitus on säilytettävä.

 

Krista Mikkonen
Kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän pj.

Heli Järvinen
Kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän vpj.