Hallitus uhanalaistaa ympäristönsuojelun

Sote-kohun varjossa tapahtuu kummia. Hallitus on kaikessa hiljaisuudessa romuttamassa suomalaisen ympäristönsuojelun.

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä ympäristöhallinto on määrä myllätä uuteen uskoon. Nykyisten AVI:en ja ELY:jen toiminta yhdistetään uuteen valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Tällä uudella ympäristöviranomaisella ei olisi itsenäistä yleisen edun valvonnan yksikköä eikä oikeutta valittaa lupapäätöksistä.

 

Nykyään ELY:t voivat valittaa esimerkiksi ympäristölakien vastaisista kaivosten ympäristöluvista, turpeennostoluvista tai vaelluskalojen kulkureittien pilaamisesta. Oikeutta on käytetty harvoin ja harkiten. Valituksia on tehty vain noin kolmesta prosentista AVI:en lupapäätöksistä, mutta kaksi kolmasosaa niistä on mennyt tuomioistuimissa läpi. Ne ovat siis olleet aiheellisia ja perusteltuja, ei kiusantekoa.

 

Valitusmahdollisuus on myös luonut painetta siihen, että ympäristönäkökulmat on huomioitu paremmin jo lupaa neuvoteltaessa. Lupapäätöksiä tehtäessä sovitellaan yhteen valtion erilaisia intressejä. Siinä luonto jää helposti jalkoihin. Ympäristön ääni voi jäädä heikoksi pelkästään kiireen ja resurssien puutteen vuoksi. Tämänkin vuoksi tarvitaan ympäiristöviranomaisen muutoksenhakuoikeutta perälaudaksi.

 

Viranomaispäätösten lainmukaisuuden valvonta on oikeusvaltion perusta. Perustuslain mukaan valtiolla on velvoite turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. On kyseenalaista, onko tähän uudistuksen jälkeen enää työkaluja.

 

Laillisuusvalvontaa ei voi ulkoistaa kansalaisille ja kansalaisjärjestöille. Niillä on kyllä oikeus, mutta ei velvollisuutta eikä usein myöskään riittäviä rahkeita hakea muutosta lainvastaisiin päätöksiin.

 

Ei olekaan ihme, että valitusoikeuden rajaamisen ovat tyrmänneet niin korkein hallinto-oikeus, ympäristöoikeuden asiantuntijat kuin ympäristöjärjestöt ja ELY-keskukset.

 

Luonto tarvitsee puolustajansa, siksi sen edun valvonta valitusoikeuksineen on annettu ympäristöviranomaiselle. Näin on oltava myös jatkossa. Asia on korjattava eduskunnassa maakuntauudistuksen käsittelyssä.

 

Kolumni on julkaistu Savon Sanomissa 21.3.2018 ja Karjalaisessa 22.3.2018.