Hallitus pakittaa biokaasussa

Kuluva viikko on yksi syksyn kiireisimmistä eduskunnassa. Keltaiset budjettikirjat jaettiin perjantaina täysistuntosaliin ja kuluva viikko keskustellaan tiiviisti valtion ensi vuoden talousarviosta. 

Hallituksen linja on tullut kaikille selväksi: julkista taloutta tulee tasapainottaa. Tämän tarpeen jakavat kaikki puolueet, mutta keinot eroavat. Se, miten kukin puolue taloutta hoitaisi, paljastaa puolueiden todelliset arvot. Orpo-Purran hallituksen arvomaailma on kova. Se on päättänyt leikata jo valmiiksi heikossa asemassa olevilta ja pienillä tuloilla sinnitteleviltä samanaikaisesti, kun se vahvistaa hyvin toimeentulevien asemaa.

Hallitus ei halua etsiä ratkaisua työvoimapulan selättämiseksi. Se ei helpota työperäistä maahanmuuttoa ja heikentää jo täällä työskentelevien tai opiskelevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia rakentaa tänne elämäänsä pysyvästi. Aikuiskoulutuksesta leikkaaminen vaikeuttaa monen paluuta opintielle ja uudelleenkouluttautumista, mikä mahdollistaisi alanvaihdon. 

Tulevaisuuden suurimpien uhkatekijöiden ilmastokriisin ja luontokadon osalta hallitus tuntuu nostavan kädet pystyyn. Ilmastotoimissa vastuu sysätään suurille yrityksille, joita päästökauppa jo kirittää tehokkaisiin ilmastotoimiin. Sen sijaan tuet ilmastotoimiin viedään kotitalouksilta, taloyhtiöiltä ja maatalouksilta.

Yksi kuvaava esimerkki on biokaasu. Vaikka hallitus puhuu kauniisti biokaasun lisäämisestä ohjelmassaan, niin todellisuudessa satsauksia biokaasuun heikennetään merkittävästi. Tämä on harmillista, sillä monilla tiloilla on paljon hyödyntämätöntä biomassaa, jolla olisi merkittävää tuotantopotentiaalia. Biokaasun myötä riippuvaisuus fossiilienergiasta vähenee sekä omavaraisuus ja huoltovarmuus kasvavat. 

Budjetista löytyy edelleen pari kohtaa, joilla tuetaan biokaasutuotantoa tulevanakin vuonna: biokaasulaitokset voivat jatkossakin saada ravinnetukea ja maatilat hakea Makerasta investointitukea. Mutta samanaikaisesti keltaisessa kirjassa on monta momenttia, joiden kohdalla tuki biokaasulle poistetaan. Kokonaisuus biokaasun tukemisessa jääkin ankarasti pakkasen puolelle. 

Esimerkiksi maaseutuyritysten energiainvestointituet biokaasutuotantoon lopetetaan kokonaan. Viime hallituskaudella käyttöön otetulla tuella kannustettiin maatilojen rinnalla myös maaseutuyrityksiä biokaasun edistämiseen. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ei saa jatkoa. Investointitukea ei enää ole saatavissa biokaasumädätteiden kehittyneille käsittelytekniikoille. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi niin energian kuin lannoitteiden kallistumisena. Tämä vauhditti entisestään maatilojen kiinnostusta biokaasun tuotantoon ja ravinteiden kierrättämiseen. Tällä tiellä tulisi nyt jatkaa. Valitettavasti hallituksen leikkaukset biokaasun edistämisestä vievät toiseen suuntaan.  

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnissa 11.10.2023.