Hallituksen arvovalinta on ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille

Arvoisa puhemies,

 

Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Siinä hallituksen budjettiesityksen sisältö pähkinänkuoressa.

 

Esitys leikkaa pienituloisimmilta 37 euroa vuodessa ja antaa suurituloisimmille yli 400 euroa. Näin osoittaa valtionvarainministeriön oma laskelma. Pääministeri Sipilän mielestä tuloerojen kasvu on “valitettava kehitys”.

 

Väärin, se on hallituksen itsensä tekemä arvovalinta.

 

Vihreiden valinta on toisenlainen. Emme leikkaa perusturvasta ja suuntaamme veronkevennykset kaikkein pienituloisimmille. Myös eläkeläisille, työttömille ja vammaisille, joita tuloverojen alennus ei auta.

 

Arvoisa puhemies,

 

Kenenkään talous ei saisi kaatua sosiaali- ja terveysmaksuihin. Näin kuitenkin tapahtuu.

 

Alkuviikosta uutisoitiin, että ulosottoon menneiden terveyskeskus- ja sairaalalaskujen määrä kasvoi roimasti viime vuonna.

 

Viime vuonna hallitus korotti terveyskeskus- ja sairaalamaksujen enimmäismääriä, lisäsi lääkekorvauksien ja sairausmatkakorvasten omavastuuosuuksia, samalla kuin perusturvasta leikattiin.

 

Nämä leikkaukset näkyvät nyt pienituloisten arjessa. Kaikilla suomalaisella ei ole enää varaa hoidattaa sairauksiaan.

 

Näin ei voi olla. Siksi vihreiden vaihtoehdossa perutaan leikkaukset lääke- ja matkakorvauksiin ja huolehditaan perusturvasta.

 

Arvoisa puhemies,

 

Talous kasvaa ja työllisyys lisääntyy, tästä voimme olla tyytyväisiä.

 

Vaikka talous kasvaa, rakenteellinen työttömyys ei katoa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa talouskasvu ei juurikaan näy työttömyyden vähenemisenä.

 

Muuntokoulutusta tarvitaan, mutta kaikkia se ei auta. Siksi on tärkeä edelleen panostaa työllistämiseen ja mahdollistaa myös yhdistysten työllistäminen. Yhdistyksillä olisi tarjota monelle työttömälle mielekästä työtä, joka tuo hyvää koko yhteisölle.

 

Tiedämme myös, että nuorisotakuusta huolimatta miltei joka viides nuori on koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella. Ja toisin kuin muissa OECD-maissa Suomessa näiden nuorten määrä kasvaa.

 

Siksi hallitus ansaitsee kiitosta siitä, että se panostaa budjetissa nuorten työllisyyden edistämiseen lisäämällä ammatillisen koulutuksen aloitusmääriä ja alle 30-vuotiaiden palkkatukea.

 

Arvoisa puhemies,

 

Hyvin toimiva ja laadukas koulutusjärjestelmä on työllistymisen elinehto.

 

Hallitus on kaudellaan leikannut pysyvästi huimat puoli miljardia koulutuksesta.

 

Se näkyy päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa. Lapset ja nuoret yrittävät pärjätä suuremmissa ryhmissä, vähemmällä tuella ja pienemmällä määrällä lähiopetustunteja. Opettajat tuskailevat, kuinka selvitä isommasta työmäärästä kutistetuilla resursseilla.

 

Hallitus kehuu nyt yksittäisiä pieniä, kapeasti kohdennettuja ja pääosin määräaikaisia satsauksiaan koulutukseen. Ne ovat tervetulleita.  

 

On kuitenkin harhaa kuvitella, että niillä korjataan sitä suurta vahinkoa, jota rajut leikkaukset ovat tehneet koulutuksen perustaan. Hallituksen koulutussatsauksista pysyviä on vain 50 miljoonaa, pysyvien leikkausten määrä on kymmenkertainen.

 

Vihreät haluavat varmistaa koulutusjärjestelmämme hyvän perustan. Siksi me suuntaamme rahaa puoli miljardia varhaiskasvatukseen, peruskouluun, ammattikoululle, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille sekä opintotukeen ja toisen asteen maksuttomuuteen.

 

Arvoisa puhemies,

 

Hallitus yrittää tehdä luonnonsuojelun kohdalla samankaltaista silmänkääntötemppua kuin koulutuksessa.

 

Sen jälkeen kun niistä on leikattu valtavasti, kehutaan pieniä lisäsatsauksia.

 

Esimerkiksi nyt METSO-ohjelmaan lisätty – sinänsä tervetullut –  raha ei kata niitä rajuja leikkauksia, mitä hallitus kautensa alusta suojelurahoisista teki.

 

Nyt kun hallitus suunnittelee lisäävänsä metsähakkuiden määrää massiivisesti, niin luonnonsuojelurahoja tulisi nostaa viime hallituksenkin tasosta.

 

Arvoisa puhemies,

 

Ilokseni huomasin, että pääministeri totesi eilen ”Olen huomannut, miten tärkeää tutkimukseen perustuva tieto on”.

 

Tutkimustieto on todellakin tärkeää. Vielä tärkeämpää on sen hyödyntäminen päätöksenteossa.

 

Tutkimusten perusteella tiedämme, että satsaukset koulutukseen, pienituloisiin ja ympäristöön kannattavat. Ne maksavat itsensä takaisin.

 

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa katsotaan tulevaisuuteen ja panostukset ovat osaamisessa, eriarvoisuuden torjumisessa ja ympäristössä. Se on mahdollista aivan samassa raamissa, kuin hallituksen budjetti.

 

Puhe on pidetty eduskunnan täysistunnossa valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa 20.9.2017