En asetu ehdolle Vihreiden puheenjohtajaksi

Vihreillä on edessä on paljon työtä, että saamme palautettua kansalaisten luottamuksen. Meidän pitää kuulla paremmin ihmisten arjen huolia. Ihmiset ja yritykset tarvitsevat tukea käynnissä olevissa murroksissa, joilla irtaudumme fossiilitaloudesta ja siirrymme kestävään tulevaisuuteen.

Haluan itse olla aktiivisesti mukana työssä Vihreiden viestin selkeyttämiseksi ja puolueen uudistamiseksi. Sanoin vaalien jälkeen, että mielestäni jokaisen vihreän kansanedustajan tulisi pohtia omaa rooliaan ja harkita myös asettumista ehdolle puolueen puheenjohtajaksi. 

Itse olen tämän harkinnan nyt tehnyt. Puheenjohtajan tehtävässä on monia houkuttelevia puolia. Huolellisen pohdinnan ja lähipiirin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen olen kuitenkin päättänyt, että en asetu ehdolle Vihreiden puheenjohtajaksi.

Päättyneellä hallituskaudella ministerin tehtävät ovat olleet hyvin aikaa vieviä. Nyt haluan jatkaa työtäni ympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta kansanedustajana ja Joensuun kaupunginvaltuutettuna. Toivon, että ehdin jatkossa viettämään enemmän aikaa myös kotiseudullani Itä-Suomessa ja läheisteni kanssa.

Sitoudun vahvasti tukemaan uutta puoluejohtoa ja tekemään työtä, jotta ihmisten luottamus Vihreisiin palautuu. Näen tarpeen pohtia yhdessä, miten voimme eduskuntaryhmän ja puoluejohdon työnjaon kautta tasata puheenjohtajan työkuormaa. 

Puolueen puheenjohtajan tehtävä on arvokas ja vaativa. Haluan kiittää Maria Ohisaloa tehtävän hyvästä hoitamisesta. Lisäksi haluan kiittää kannustuksesta ja tuesta, jota olen saanut niin puolueen sisältä kuin sen ulkopuolelta ehdolle asettumisen puolesta. 

Vihreitä tarvitaan. Meidän on jatkettava työtä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseksi, ihmisten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sekä köyhyyden torjumiseksi. Näiden haasteiden eteen on vielä paljon tehtävää. Tämän vaalikauden osalta urakka on vasta alussa.