185049 - design pencil rule streamline

Koulutus

Suomi on osaamisyhteiskunta ja koulutus voi tehdä omista unelmista totta. Suomalaista koulua on sanottu maailmaan parhaaksi. Koulustamme on pidettävä hyvää huolta. Peruskoulussa opitaan tiedot ja taidot, jonka päälle opinpolku rakennetaan. Sieltä jokaisen tulee saada riittävät eväät jatkopolulle, koululla pitää olla riittävästi aikaa ja tukea jokaiselle oppilaalle. Jokaisella nuorella on taustoistaan riippumatta oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät.

Koulutus synnyttää vahvaa osaamista ja vahvoja osaajia. Vain siten voimme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessakin uuden työn syntyminen ja alueiden menestys varmistetaan riittävällä osaamisella. Koulutus on tässäkin avainasemassa ja siksi korkeakoulutusta pitää olla tarjolla myös maakunnissa.

 • koulutuksen laadusta ja resursseista huolehdittava
 • maksuton koulutus turvattava
 • oppilaiden ja opiskelijoiden terveyspalvelut kuntoon
 • Itä-Suomen yliopistolle ja alueemme ammattikorkeakouluille riittävät resurssit
 • elinikäinen oppiminen ja alan vaihto mahdollisiksi kaikille

185076 - streamline suitcase travel

Kestävä talous

Työ on hyvinvointimme perusta. Perustulo on osa tämän päivän työelämää, jossa työsuhteet ovat lyhyempiä, epävakaampia ja työttömyysjaksot koskettavat monia. Perustulon avulla on helppo kootaa toimeentulo monesti eri työstä ja se luo turvaa yrittäjän elämään.  Se antaa myös vapautta tehdä lyhyitä töitä, itseluotuja töitä tai töitä, joista kukaan ei välttämättä maksa mitään, kuten vapaaehtoistöitä tai taidetta. Perustulon tulisi olla luonnollinen osa hyvinvointijärjestelmäämme, sillä se tekee kaiken työnteon aina kannattavaksi, pienistäkin töistä saa lisäansioita.

Suomalaiset, menestyvät yritykset tarkoittavat meille työtä, toimeentuloa ja veroeuroja. Veronkiertoon on puututtava selkeämmällä lainsäädännöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Pienyrittäjyyttä ja yksittäisten ihmisten luovia ideoita tulee katsoa uudella ja kunnioittavalla tavalla: jokainen, joka kykenee työllistämään itsensä ja ehkä sen ensimmäisen työntekijänkin, on ansainnut valtiolta kaiken mahdollisen tuen toimilleen. Suomi kaipaa nyt uusia työn tekijöitä, vallattomia ideoita uusista tulokulmista.

Kestävän talouden tulee aina perustua luonnonvarojen kestävälle käytölle, se ei voi varastaa tulevilta sukupolvilta.

 • talous kuntoon työtä lisäämällä ja rakenteita uudistamalla
 • perustulolla kaikki työnteko kannattavaksi ja turvaa silppuiseen työelämään kaupungeissa ja maaseudulla
 • tukea ensimmäisen työntekijän ja nuoren palkkaamiseen
 • uutta työtä panostamalla cleantechiin, biotalouteen ja luoviin aloihin
 • mahdollisuus keventää työntekoa joustavasti työuran aikana
 • julkisilla hankinnoilla työtä alueelle
 • harmaa talous kuriin

185082 - man people streamline user

Tasa-arvo ja hyvinvointi

Eriarvoisuus on lisääntynyt. Emme saa antaa Suomen luisua kohti luokkayhteiskuntaa. Kasvaviin tulo-, varallisuus- ja terveyseroihin tulee puuttua. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei hukkaa kenenkään mahdollisuuksia eikä jätä ketään syrjään.

Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat pärjäävät parhaiten, ja heikompiosaisten aseman parantaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa. Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämänlaatuun, koulutukseen ja toimeentuloon taustastaan riippumatta.

Kaikkia ihmisryhmiä tulee kohdella tasa-arvoisesti. Vähemmistön oikeuksien turvaaminen hyödyttää myös enemmistöön kuuluvia. Tasaamalla vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken naisen euro ei jää miesten euroa pienemmäksi. Vanhempainvapaiden tasaisempi jakaminen isien ja äitien kesken on lasten etu.

 • riittävä perusturva torjuu köyhyyttä
 • palveluiden painopiste ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun, erityisesti lapsiperheille
 • vanhustenhoitoon lisää resursseja – kotiin, palvelutaloihin ja laitoksiin
 • tasavertaiset terveyspalvelut kaikille
 • kulttuuri, kirjasto ja liikunta luovat hyvinvointia

 

185039 - earth globe streamline

Ympäristö

Olemme koko teollisen historiamme ajan käyttäneet maapallon luonnonvaroja estoitta. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on sukupolvemme keskeinen haaste, sillä viime kädessä luonto tarjoaa meille elämän edellytykset. Meidän tulee huolehtia maapallosta ja sen tulevaisuudesta.

Siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin on ainoa keino turvata tulevaisuutemme kestävällä tavalla. Uusiutuvat energiamuodot tarvitsevat eduskuntaan lisää vahvoja puolestapuhujia. Se on sekä välttämättömyys että valtava mahdollisuus uusien, ympäri maata hajautettujen työpaikkojen luomiseen.

Luonnonympäristön ohella on pidettävä huolta rakennetusta ympäristöstä. Rakentamisen laatu on päästetty monin paikoin luokattomaksi, mikä on johtanut sisäilma- ja homeongelmiin, mitkä ovat pilanneet monen terveyden. Rakentamisen laatua on parannettava lisäämällä valvontaa ja rakentajien vastuuta.

 • ilmastonmuutoksen torjuntaa tehtävä tosissaan
 • energiantuotannon vallankumous – vain uusiutuvaa energiaa
 • vesiemme puhtaudesta pidettävä huolta
 • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen riittävällä suojelulla
 • rakennettu ympäristö pidettävä hyvässä kunnossa – ei homerakennuksille

 

Kuvat: Webalys

Kommentoi