Peruskoulu kaipaa remonttia

Koulut avaavat ovensa tällä ja ensi viikolla. Viime keväänä peruskoulun päättäneistä nuorista 10 000 ei ole saanut jatko-opintopaikkaa, heidän edessään koulun ovet pysyvät kiinni. Samalla he ovat suuressa vaarassa syrjäytyä, sillä työelämän vaatimukset kasvavat koko ajan ja pelkällä peruskoululla ei pitkälle pötkitä.

Lue lisää

Suomalaiset haluavat suojella saimaannorpan

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) ilmoitti eilen, ettei hän aio esittää verkkokalastuskiellon pidentämistä Saimaalla, vaikka verkkokuolemat ovat suurin uhka erittäin uhanalaisen saimaannorpan säilymiselle.

 

Hallitus toteaa ohjelmassaan, että se varmistaa saimaannorpan suojelun yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa. Paikallisen mielipiteen selvittämiseksi ministeriö teki kyselyn alueen asukkaille. Sen perusteella saimaannorpan suojelulle on suuri tuki.

Lue lisää

Tasa-arvoa Pohjolaan!

Pääsimme tällä viikolla edustamaan Vihreitä Pohjoismaiden neuvoston kolmipäiväisessä kokouksessa Reykjavikissa. Vihreät kuuluvat Pohjoismaiden neuvostossa keskiryhmään, jonka puolesta pidimme ryhmäpuheenvuorot tasa-arvoselonteosta ja vammaispoliittisesta selonteosta.

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen. Vaikka Pohjoismaat ovat tasa-arvon edelläkävijöitä, vielä löytyy paljon parannettavaa.

Lue lisää

Norpan säilyminen on suomalaisten vastuulla

Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje, ja se on suomalaisen järviluontomme symboli. Järvinorppamme on meidän suomalaisten vastuulla. Kuinka hyvin kannamme tätä vastuuta? Paljon on tehty, mutta paljon on yhä tekemättä.

Maailmahan tunnetusti muuttuu, mutta ennen kaikkea muuttuu ilmasto. Ilmasto-olosuhteet äärevöityvät. Nykyisin aamulla ei huopatossut jalassa lähtiessään aina tiedä, että palaako mahdollisesti vesisateessa illalla kotiin. Norpan lisääntymisen onnistuminen on erittäin riippuvainen jäästä ja lumipeitteestä. Ihmisvauvan painoisena syntyvä norpan kuutti on kovin onneton ilman lumipesän suojaa avojäällä tai rannalla.

Lue lisää

Kansallispuistoja tarvitaan

Kansallispuistomme kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän, viime vuonna niissä kirjattiin yli kaksi miljoonaa vierailijaa. Kävijämäärä on tuplaantunut kymmenen vuoden aikana. Ennakkotietojen mukaan kasvu on jatkunut tänäkin vuonna: esimerkiksi Nuuksion kävijämäärät ovat olleet noin viidenneksen suurempia edellisvuoteen nähden.

Kansallispuistot ovat tyypillistä suomalaista luontoa, mutta ne ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luonnostamme. Lain mukaan kansallispuistojen tulee olla yli 1000 hehtaarin suuruisia, kaikille avoimia luonnonsuojelualueita. Kansallispuistojen ensisijaisena tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuus, mutta ne palvelevat myös virkistystä.

Lue lisää

Nollatoleranssi saimaannorpan verkkokuolemille

Saimaannorpan suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa. Uutiset ensimmäisistä verkkoon kuolleista nuorista norpista kuultiiin eilen. Nuoret norpat liikkuvat laajalla alueella, eivätkä ne osaa väistää verkkoja. Verkkokalastuskieltoa tulee jatkaa norppien esiintymisalueella koko kesän ajan ja tärkeimmillä alueilla sen on oltava ympärivuotinen. Norppa-alueella tulee sallia vain norppaturvallinen kalastaminen: nielurajoitteiset katiskat, onkiminen, heittokalalastus ja uistelu.

Lue lisää