Perustelut tiedustelulain kiirehtimiselle puuttuvat

Hallituksen esitys tiedustelulaeiksi annettiin eduskunnalle tammikuussa. Lakiehdotuksen hyväksyminen edellyttää muutoksia perustuslain yksityisyydensuojaan. Hallitus haluaa, että tämä perustuslain muutos säädettäisiin kiireellisenä, mikä vaatii eduskunnan 5/6 enemmistön. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että kiireellisyysmenettely vaatisi erittäin pitävät perustelut. Toistaiseksi tällaisia ei ole esitetty.

Lue lisää

Suomen on puolustettava arktista luontoa

Viikko sitten Suomi aloitti Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskauden ohjelman tärkein teema on ympäristönsuojelu. Niin kuuluukin ollakin, sillä Arktiksen luonto on erityisen herkkä ja pohjoinen merijää sulaa ilmastonmuutoksen seurauksena hurjaa vauhtia.

Nyt on huolehdittava, että Suomi pitää tavoitteistaan kiinni ja ajaa niitä aktiivisesti, vaikka Arktisen neuvoston suurvallat Yhdysvallat ja Venäjä, tai edes muut Pohjoismaat, eivät ole osoittaneet kiinnostusta ympäristönsuojeluun.

Lue lisää

Peruskoulu kaipaa remonttia

Koulut avaavat ovensa tällä ja ensi viikolla. Viime keväänä peruskoulun päättäneistä nuorista 10 000 ei ole saanut jatko-opintopaikkaa, heidän edessään koulun ovet pysyvät kiinni. Samalla he ovat suuressa vaarassa syrjäytyä, sillä työelämän vaatimukset kasvavat koko ajan ja pelkällä peruskoululla ei pitkälle pötkitä.

Lue lisää

Suomalaiset haluavat suojella saimaannorpan

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) ilmoitti eilen, ettei hän aio esittää verkkokalastuskiellon pidentämistä Saimaalla, vaikka verkkokuolemat ovat suurin uhka erittäin uhanalaisen saimaannorpan säilymiselle.

 

Hallitus toteaa ohjelmassaan, että se varmistaa saimaannorpan suojelun yhdessä paikallisen väestön ja tahojen kanssa. Paikallisen mielipiteen selvittämiseksi ministeriö teki kyselyn alueen asukkaille. Sen perusteella saimaannorpan suojelulle on suuri tuki.

Lue lisää

Tasa-arvoa Pohjolaan!

Pääsimme tällä viikolla edustamaan Vihreitä Pohjoismaiden neuvoston kolmipäiväisessä kokouksessa Reykjavikissa. Vihreät kuuluvat Pohjoismaiden neuvostossa keskiryhmään, jonka puolesta pidimme ryhmäpuheenvuorot tasa-arvoselonteosta ja vammaispoliittisesta selonteosta.

 

Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen. Vaikka Pohjoismaat ovat tasa-arvon edelläkävijöitä, vielä löytyy paljon parannettavaa.

Lue lisää