Vihreä blogi

Lisärahoitusta nuorisorikollisuuden torjuntaan

Hallitus on tänään päättänyt osoittaa lisätalousarviossa 19 miljoonaa euroa lisärahoitusta kuluvalle vuodella nuorisorikollisuuden torjuntaan jo aiemmin päätetyn rahoituksen päälle. Varoja käytetään ennaltaehkäisevään toimintaan ja nuorisorikosten tutkinnan tehostamiseen. Tavoitteena on puuttua lasten ja nuorten ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää

Ennaltaeh­käi­semme ja torjumme nuoriso­ri­kol­li­suutta

Hallitus vastasi tänään opposition välikysymykseen nuoriso- ja katurikollisuudesta. Hallitus ottaa vakavasti lasten ja nuorten tekemät ja heihin kohdistuvat rikokset. Yhdenkään lapsen ei tule joutua rikolliselle polulle tai rikoksen uhriksi. Olemme tällä vaalikaudella korjanneet edellisen hallituksen lapsiin ja nuoriin sekä poliisiin kohdistuneita leikkauksia.

Lue lisää

Krista Mikkosen puhe puolueval­tuus­tossa 24.9.

Hyvät ystävät,

Tervetuloa minunkin puolestani Pohjois-Savoon ja Kuopioon. Olen tosi iloinen, että vihreät on kokoontunut viime aikoina usein yhteen täällä Itä-Suomessa. Puoluekokous pidettiin toukokuussa Joensuussa, hallitusryhmämme kesäkokous elokuussa Mikkelissä ja nyt olemme Kallaveden rannalla Kuopiossa.Itä-Suomen kokoontumiset ovat hyvä esimerkki siitä, että meillä on aktiivista ja vahvaa puoluetoimintaa ympäri Suomen. Vihreät ovat koko maan puolue ja sitä ajatusta tukee vihreiden uusi aluepoliittinen ohjelma, jonka puoluevaltuusto hyväksyy tänä viikonloppuna.

Lue lisää

Pakolaisten perheenyh­dis­tä­mistä on helpotettava

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä, jonka mukaan Suomesta turvapaikan saaneiden alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäsenet voisivat jatkossa saada oleskeluluvan ilman toimeentulovaatimusta, jos muut ehdot täyttyvät. Esitin alun perin toimeentuloedellytyksestä luopumista kaikkien kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien osalta. Uudistus olisi tärkeä, sillä jokaisella on oikeus perhe-elämään.

Lue lisää

Helpotamme turvapaikan saaneiden perheenyh­dis­tä­mistä

Olemme hallituksessa antaneet tänään esityksen kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenyhdistämisen helpottamisesta. Jatkossa Suomesta turvapaikan saaneiden alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäsenet voisivat saada oleskeluluvan ilman toimeentulovaatimusta, jos muut ehdot täyttyvät. Esitimme alunperin vielä laajempaa muutosta, jolla olisi helpotettu kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämisiä ja vahvistettu lapsen edun toteutumista. Kaikille muutoksille ei hallituspuolueista löytynyt riittävää tukea, mutta tällaisenaankin esitys edistää hallituksen perhemyönteistä ja ihmisoikeuksia puolustavaa politiikkaa.

Lue lisää