Ryhmäpuhe ulko- ja turvallisuuspolitiikasta: Suomen paikka on EU:n etujoukoissa

Arvoisa puhemies,

Yhdysvaltain presidentti Trumpin vierailu Euroopassa ei ollut vanhojen kumppanien lämmin kohtaaminen. Yhteistä, kantavaa maaperää tapailtiin mutta ei löydetty.

 

Samaan aikaan Euroopan unionissa ollaan tilanteessa, jossa sen tulevaisuus on epävarma. Britannian lähtö on pakottanut meidät peruskysymysten äärelle. Millaisen Euroopan me haluamme? Rakennammeko sitä yhdessä vai erikseen?

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistuessa vuosi sitten tiesimme, että muutoksia on edessä. Silti ei ehkä osattu aavistaa, kuinka suuria ne tulisivat olemaan.

Lue lisää

Puheenjohtaja-linjapuhe

Hyvät ystävät,

 

Olemme vihreän kasvun tiellä, kuntavaaleissa otimme aimo harppauksen kohti koko maan puoluetta. Yhä useampi suomalainen luottaa meihin. Emme ole vain nuorten, kaupunkilaisten ja korkeasti koulutettujen puolue. Joukossa on yhä enemmän eläkeläisiä, pienten paikkakuntien väkeä ja vähemmän koulutettuja.

 

Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

 

Haluan olla rakentamassa vihreistä puoluetta, joka yhä useampi kokee omakseen. Puoluetta, joka on valmis kantamaan vastuuta ja kykenee tarjoamaan vastauksia ihmisten arjen huoliin.

Lue lisää

Puhe soten valinnanvapaudesta

Arvoisa puhemies,

 

Nyt esitettyyn valinnanvapausmalliin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia, jotka estävät sote-uudistuksen yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi järjestelmä on niin sotkuinen, että muutosprosessi tulee olemaan erittäin kivullinen.

 

Sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite oli parantaa kaikkien suomalaisten perusterveydenhuoltoa, kaventaa terveyseroja ja varmistaa palveluketjujen toimivuus. Nyt ollaan luomassa järjestelmä, jossa käy päinvastoin

Lue lisää

Puhe sote-uudistuksen välikysymyskeskustelussa

Arvoisa puhemies,

 

Sote-uudistuksen piti kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja. Sen piti helpottaa hoitoon pääsyä. Sen piti tulla nykyjärjestelmää halvemmaksi.

 

Sanalla sanoen, sen piti varmistaa hyvä apu ja hoito sitä tarvitsevalle ihmiselle.

 

Näistä tavoitteista kaikki puolueet olivat yhtä mieltä.

 

Sitten tuli keskustan maakuntauudistus ja kokoomuksen valinnanvapaus. Koko uudistuksen sisältö meni uusiksi. Keinoista tuli tavoitteita ja samalla alkuperäiset tavoitteet jäivät unholaan.

Lue lisää

Ryhmäpuhe puolustusselonteosta

Arvoisa puhemies,

 

Suomen lähialueen turvallisuustilanne on heikentynyt, ja tähän muutokseen nyt käsittelyssä oleva puolustusselonteko vastaa. Se vastaa siihen mittavilla asehankinnoilla, kasvattamalla sodan ajan joukkoja ja lisäämällä valmiutta.

 

Vihreiden mielestä selonteko olisi voinut huomioida vahvemmin sodankäynnin muutokset ja uudenlaisiin uhkiin vastaamisen.

Lue lisää

Puhe maakunta- ja sotelainsäädännöstä

Arvoisa puhemies!
Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että sote-uudistus on välttämätön. Kyse on vuosisadan uudistuksesta, joka on tehtävä, jotta voimme turvata palveluiden saatavuuden kaikkialla maassa, pystymme kaventamaan terveys- ja hyvinvointieroja, parannamme apua tarvitsevien yhdenvertaisuutta ja pystymme hillitsemään kustannusten kasvua.

 

Sote-uudistusta on tehty pitkään ja hartaudella useamman hallituksen toimesta. Moni on jo korviaan myöten täynnä koko sotea. Se on kuitenkin huono syy nostaa kädet pystyyn ja hyväksyä nyt esitetty sote-ratkaisu sellaisenaan. On tyhmää tehdä sellaista mallia, joka jo syntyessään sisältää valuvikoja ja suuria riskejä.

Lue lisää

Kunnissa voimme pitää kaikista huolta

Rakkaat vihreät ystävät, Tällä viikolla eduskunnassa on puhuttu köyhyydestä. Kun torstaina käsiteltiin kansalaisaloitetta eläkkeiden taitetun indeksin poistamisesta, kääntyi puhe eläkeläisköyhyyden torjumiseen.

 

Kansanedustaja toisensa jälkeen kävi puhumassa siitä, kuinka pienituloisimpien eläkeläisten tilannetta on parannettava. Oli ilahduttavaa kuulla, että olemme asiasta niin laajasti samaa mieltä yli hallitus–oppositiorajojen.

 

Seuraavaksi olisi kuitenkin aika päästä sanoista tekoihin. Tähän mennessä hallituksen politiikka on ollut pienituloisimpia kurjistavaa.

Lue lisää

Puheenvuoro Nurmeksen susi-iltaan

Hyvät kuulijat.

 

Valitettavasti jouduin perumaan osallistumiseni viime hetkillä, sillä eduskuntaryhmän puheenjohtajan velvollisuudet kutsuivat Pasilaan A-talk-ohjelmaan täksi illaksi.

 

Itse näen, kuten varmasti valtaosa täälläkin olevista, että susi kuuluu Suomen luontoon. Se, että Pohjois-Karjalassa on tilaa susille ja muille suurpedoille on mielestäni upea asia. Samanaikaisesti tiedän, että pedot aiheuttavat toisinaan ongelmia ja myös pelkoa. Ihmisten ja susien yhteiselo on mahdollista. Susien aiheuttamien haittojen minimoimiseksi on tehtävä töitä. Pelkoa ei pidä lietsoa.

Lue lisää

Puhe ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta

Arvoisa puhemies,

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei puhuta laajasta turvallisuudesta, vaikka juuri sitä tässä ajassa tarvittaisiin.

 

Elämme maailmassa, missä työttömyys ja eriarvoistuminen lisääntyvät, kansainvälinen muuttoliike nopeutuu, ja äärinationalistiset ja rasistiset ajatukset nostavat päätään. Ilmastonmuutos on merkittävä turvallisuusuhka koko maailmassa. Se vaikuttaa suomalaistenkin turvallisuuteen sekä suoraan että välillisesti. Tästä huolimatta ilmastoturvallisuudesta ei meillä juuri puhuta.

Lue lisää

Vihreät puolustavat Suomen vahvuuksia

Arvoisa puhemies,

 

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Sitä kelpaa juhlia.

 

Suomen menestystarina on ollut hieno. Suomea rakentaneet sukupolvet ovat saaneet aikaan maan, jossa hyvinvointierot ovat pieniä, tasa-arvo on maailman kärkeä ja yhteiskunnan turvaverkko varmistaa, että kaikista pidetään huolta.

 

Meidän tämän sukupolven päättäjien velvollisuus on pitää kiinni näistä vahvuuksista. Emme saa päästää tätä työllä ja vaivalla rakennettua yhteiskuntaa murenemaan.

Lue lisää