Puolustusselonteon palautekeskustelu

Arvoisa rouva puhemies!

 

Puolustusselonteon mietinnössä on mielestäni ansiokkaasti nostettu esiin kokonaisturvallisuuden käsite. On selvää, että riittävä puolustus vaatii muutakin kuin vain riittävää suorituskykyä ja valmiudesta huolehtimista.

 

Uudet uhat ovat tulleet vanhojen rinnalle, ja niissä korostuu niin yhteiskunnan eheys kuin myös se, että ihminen kokee, että hän haluaa huolehtia ja puolustaa tätä maata. Nämä hybridi- ja kyberuhat on mietinnössä nostettu hyvin esille. Siinä on korostettu sitä, että myös ne ovat koko yhteiskunnan asia, ja myös yksilöiden kyky vastata esimerkiksi hybridivaikuttamiseen nousee tärkeään rooliin.

Lue lisää

Puhe valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Arvoisa puhemies,

 

Työn murros on kenties Suomen suurin haaste. Näin pohdiskelee nyt käsittelyssä oleva tulevaisuusselonteko. Itse ajattelen, että Suomen suurin haaste on ilmastonmuutos, mutta toiseksi suurin saattaa hyvinkin olla työ.

 

Työn muutos on kiistaton tosiasia. Työn luonne, tekemisen tavat ja sisällöt ovat muutoksessa. Työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy. Työ ei kuitenkaan katoa. Silti muutos haastaa perustavanlaatuisella tavalla koko yhteiskuntamme ja myös meidät yksilöinä.

Lue lisää

Puhe hallituspohjan muutoksesta

Arvoisa puhemies,

 

Viime viikon aikana olemme nähneet arvottoman näytelmän, jonka ovat käsikirjoittaneet Soini, Sipilä ja Orpo. Siinä hallitus pelastettiin kriisistä kyseenalaisin manööverein.

 

Tämä näytelmä on heikentänyt kansalaisten jo ennestään hataraa arvostusta politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan.

 

Poliittinen peli, kähmintä ja oman edun tavoittelu on niitä tekijöitä, joita kansalaiset politiikassa inhoavat. Hallituksen viime päivien toiminta on ollut juuri tätä. Ja sen sijaan, että sitä edes nolottaisi, moni myhäilee tyytyväisenä peliliikkeilleen.

Lue lisää

Kuntaliiton valtuuston ryhmäpuhe

Hyvät valtuutetut, hyvä Kuntaliiton väki,

 

Ryhtyessäni kirjoittamaan ryhmäpuhetta, minulle tuli deja-vu -olo. Sote- ja maakuntauudistus ovat teemoja, joista olemme puhuneet täällä valtuustokokouksissa joka kerta, eikä niitä voi nytkään välttää.

Lue lisää

Ryhmäpuhe ulko- ja turvallisuuspolitiikasta: Suomen paikka on EU:n etujoukoissa

Arvoisa puhemies,

Yhdysvaltain presidentti Trumpin vierailu Euroopassa ei ollut vanhojen kumppanien lämmin kohtaaminen. Yhteistä, kantavaa maaperää tapailtiin mutta ei löydetty.

 

Samaan aikaan Euroopan unionissa ollaan tilanteessa, jossa sen tulevaisuus on epävarma. Britannian lähtö on pakottanut meidät peruskysymysten äärelle. Millaisen Euroopan me haluamme? Rakennammeko sitä yhdessä vai erikseen?

 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistuessa vuosi sitten tiesimme, että muutoksia on edessä. Silti ei ehkä osattu aavistaa, kuinka suuria ne tulisivat olemaan.

Lue lisää

Puheenjohtaja-linjapuhe

Hyvät ystävät,

 

Olemme vihreän kasvun tiellä, kuntavaaleissa otimme aimo harppauksen kohti koko maan puoluetta. Yhä useampi suomalainen luottaa meihin. Emme ole vain nuorten, kaupunkilaisten ja korkeasti koulutettujen puolue. Joukossa on yhä enemmän eläkeläisiä, pienten paikkakuntien väkeä ja vähemmän koulutettuja.

 

Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

 

Haluan olla rakentamassa vihreistä puoluetta, joka yhä useampi kokee omakseen. Puoluetta, joka on valmis kantamaan vastuuta ja kykenee tarjoamaan vastauksia ihmisten arjen huoliin.

Lue lisää

Puhe soten valinnanvapaudesta

Arvoisa puhemies,

 

Nyt esitettyyn valinnanvapausmalliin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia, jotka estävät sote-uudistuksen yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi järjestelmä on niin sotkuinen, että muutosprosessi tulee olemaan erittäin kivullinen.

 

Sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite oli parantaa kaikkien suomalaisten perusterveydenhuoltoa, kaventaa terveyseroja ja varmistaa palveluketjujen toimivuus. Nyt ollaan luomassa järjestelmä, jossa käy päinvastoin

Lue lisää

Puhe sote-uudistuksen välikysymyskeskustelussa

Arvoisa puhemies,

 

Sote-uudistuksen piti kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja. Sen piti helpottaa hoitoon pääsyä. Sen piti tulla nykyjärjestelmää halvemmaksi.

 

Sanalla sanoen, sen piti varmistaa hyvä apu ja hoito sitä tarvitsevalle ihmiselle.

 

Näistä tavoitteista kaikki puolueet olivat yhtä mieltä.

 

Sitten tuli keskustan maakuntauudistus ja kokoomuksen valinnanvapaus. Koko uudistuksen sisältö meni uusiksi. Keinoista tuli tavoitteita ja samalla alkuperäiset tavoitteet jäivät unholaan.

Lue lisää

Ryhmäpuhe puolustusselonteosta

Arvoisa puhemies,

 

Suomen lähialueen turvallisuustilanne on heikentynyt, ja tähän muutokseen nyt käsittelyssä oleva puolustusselonteko vastaa. Se vastaa siihen mittavilla asehankinnoilla, kasvattamalla sodan ajan joukkoja ja lisäämällä valmiutta.

 

Vihreiden mielestä selonteko olisi voinut huomioida vahvemmin sodankäynnin muutokset ja uudenlaisiin uhkiin vastaamisen.

Lue lisää

Puhe maakunta- ja sotelainsäädännöstä

Arvoisa puhemies!
Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että sote-uudistus on välttämätön. Kyse on vuosisadan uudistuksesta, joka on tehtävä, jotta voimme turvata palveluiden saatavuuden kaikkialla maassa, pystymme kaventamaan terveys- ja hyvinvointieroja, parannamme apua tarvitsevien yhdenvertaisuutta ja pystymme hillitsemään kustannusten kasvua.

 

Sote-uudistusta on tehty pitkään ja hartaudella useamman hallituksen toimesta. Moni on jo korviaan myöten täynnä koko sotea. Se on kuitenkin huono syy nostaa kädet pystyyn ja hyväksyä nyt esitetty sote-ratkaisu sellaisenaan. On tyhmää tehdä sellaista mallia, joka jo syntyessään sisältää valuvikoja ja suuria riskejä.

Lue lisää