Mielipidekirjoitus

Heinäveden kaivoshanke on aito uhka

Karjalainen piti pääkirjoituksessaan (20.7.) vastuuttomana uhkakuvien lietsontaa. Vastuuttomampana pidän pääkirjoituksen naiivia kuvaa Heinäveden grafiittikaivoshankkeesta.

 

Suomen kaivoslainsäädäntö on löperö, jopa Keniassa on tiukempi. Lainsäädäntömme suorastaan yllyttää mineraalivarojen ryöstökäyttöön.

Lue lisää

Suomeen tarvitaan muovivero

Tyynenmeren jätepyörre on lähes viiden Suomen kokoinen. Arvion mukaan merissä on vuonna 2050 enemmän muovia kuin kalaa.

 

Merten roskaantuminen on maailmanlaajuisesti valtava ongelma. Oma Itämeremmekään ei ole säästynyt muoviongelmalta. Yli puolet rannoiltamme löytyvästä roskasta on muovia.

Lue lisää

Merien muoviongelma ei siivoamalla ratkea

Maailman meret roskaantuvat hälyyttävää vauhtia. On arvioitu, että tällä menolla maapallomme valtamerissä on 30 vuoden päästä enemmän muovia kuin kalaa.

 

Roska on ongelma myös Itämeren rannoilla. Halusimme vesistöistä ja ympäristöstä välittävien kansanedustajien kanssa puuttua tähän, joten järjestimme eduskunnassa talkoot osana Siivousaalto-viikkoa. Siivosimme yhdessä Suomenlinnan rannat. Keräsimme luonnosta satoja muovinpaloja, lasinsiruja ja muuta roskaa.

Lue lisää

Finnpulpille tarvitaan tiukat ympäristörajat

Kuopioon suunniteltu Finnpulpin havusellutehdas on mittakaavassaan poikkeuksellisen suuri hanke. Tehdas tuottaisi vuodessa yli miljoona tonnia sellua, viisi prosenttia koko maailman havupuusellumarkkinoista. Toteutuessaan sillä olisi iso vaikutus alueen työllisyyteen ja talouteen. Samalla myös hankkeen vaikutukset Kallaveteen olisivat mittavat.

Lue lisää

Sote rakennettava ihmiset, ei markkinat edellä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttaminen markkinat edellä ei ole järkevää – ei kansantalouden tai kansanterveyden näkökulmasta.

 

Hallitusohjelmassa tavoite oli tuoda perustason sosiaali- ja terveyspalvelut saumattomasti yhteen erikoistason palveluiden kanssa. Monesta eri lähteestä koostuva rahoitus piti yhdistää, jotta palveluiden järjestäminen ja rahoittaminen olisivat samoissa käsissä. Vasta lopuksi oli tarkoitus monipuolistaa asiakkaan valinnanvapautta.

Lue lisää

Hoitajamitoituksesta on pidettävä kiinni

Ikääntyneiden laitoshoidon nykyinen hoitajamitoitus on säilytettävä, jos aiomme turvata vanhuksille inhimillisen hoidon.

 

Hoitajamitoituksen alaraja on tällä hetkellä 0,5. Hallitus suunnittelee hoitajien vähentämistä 0,4:ään. Se tarkoittaisi, että esimerkiksi aamuvuorossa saattaisi olla vain yksi hoitaja kahdeksaa sänkyyn hoidettavaa asiakasta kohden. Hoitajamitoituksen vähentäminen tarkoittaisi siten joissakin tilanteissa suoranaista vanhusten heitteillejättöä.

Lue lisää

Kuntoutuksen koulutusohjelma tarvitaan Kareliaan

Kuntoutusalan koulutusta ollaan kehittämässä. Toukokuussa 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti prosessin, jonka tavoitteena on keskittää kuntoutusalan koulutusta nykyistä harvempiin ammattikorkeakouluihin ja selkeyttää pirstaleista koulutusrakennetta.

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on esittänyt ministeriölle tavoitteensa ja halunsa ottaa valtakunnallinen vastuu kuntoutusalan koulutuksessa. Vastuu sopii Karelia ammattikorkeakoululle monestakin syystä.

Lue lisää

Naisrauha edistyy toimeenpanemalla Istanbulin sopimus

Naisten turvallisuutta ei edistä turvapaikanhakijoita leimaamalla, vaan varmistamalla riittävät resurssit Istanbulin sopimuksen toteuttamiseksi pikaisesti.

 

Naisrauhan parantamiseksi perussuomalaisten nuorten ja naisten tulee vaatia tekoja omilta ministereiltään, jotta uhrien tukipalvelut laitetaan kuntoon ja lainsäädäntö etenee Istanbulin sopimuksen mukaisesti. Sillä olisi todellista merkitystä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä ja torjumisessa. Maahanmuuttovastaisen mielenosoituksen naamioiminen naisrauhan edistämiseksi ei asiassa auta.

Lue lisää

Ei rikota perheitä

Välimeren yli Eurooppaan paenneet turvapaikanhakijat ovat tehneet maailmanlaajuisen pakolaiskriisin entistä näkyvämmäksi myös Suomessa. Suomi on sitoutunut antamaan turvan hädänalaisille ihmisille ja heidän perheilleen. Tämä on vauraan ja vakaan maan velvollisuus.

 

Sotaa ja vainoa pakeneville ihmisille on tärkeintä taata oma ja läheistensä turvallisuus. Monet kotouttamista helpottavat hyvätkin toimenpiteet voivat jäädä tehottomiksi, jos maahan tulleen ihmisen puoliso ja lapset ovat sodan keskellä tai vaarassa joutua sinne takaisin.

Lue lisää