Säilytetään kirjastot!

Viisi syytä, miksi kirjastoja tarvitaan:

1) Kirjastot ovat kansallisaarre: suomalaisten kirjastojen
kirjat ovat maailman lainatuimpia ja kirjastot ovat
maailman käydyimpiä.
2) Kirjastot ovat demokraattisia: koko kansa käyttää
tätä kulttuuripalvelua

Lue lisää

Vastuullista omistajaohjausta

(julkaistu Karjalaisessa lokakuussa 2013)

Pentti Hartikainen (Karjalainen 16.10.) ei antaisi omistajaohjausta Vihreiden vastuulle. Ole huoleti Pentti, kyllä me siitä selviämme.

On hyvä, että eduskunta käy laajan keskustelun omistajaohjauksen roolista. Varsin moni kansanedustajistakin antaa ymmärtää tietämättömyyttään tai tahallaan, että ministeri voisi esimerkiksi perua yhtiöiden yt-neuvotteluja.

Lue lisää

Kansallispuistoja tarvitaan

Kansallispuistomme kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän, viime vuonna niissä kirjattiin yli kaksi miljoonaa vierailijaa. Kävijämäärä on tuplaantunut kymmenen vuoden aikana. Ennakkotietojen mukaan kasvu on jatkunut tänäkin vuonna: esimerkiksi Nuuksion kävijämäärät ovat olleet noin viidenneksen suurempia edellisvuoteen nähden.

Kansallispuistot ovat tyypillistä suomalaista luontoa, mutta ne ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luonnostamme. Lain mukaan kansallispuistojen tulee olla yli 1000 hehtaarin suuruisia, kaikille avoimia luonnonsuojelualueita. Kansallispuistojen ensisijaisena tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuus, mutta ne palvelevat myös virkistystä.

Lue lisää

Nollatoleranssi saimaannorpan verkkokuolemille

Saimaannorpan suojelemiseksi asetettu verkkokalastuskielto päättyi kesäkuun lopussa. Uutiset ensimmäisistä verkkoon kuolleista nuorista norpista kuultiiin eilen. Nuoret norpat liikkuvat laajalla alueella, eivätkä ne osaa väistää verkkoja. Verkkokalastuskieltoa tulee jatkaa norppien esiintymisalueella koko kesän ajan ja tärkeimmillä alueilla sen on oltava ympärivuotinen. Norppa-alueella tulee sallia vain norppaturvallinen kalastaminen: nielurajoitteiset katiskat, onkiminen, heittokalalastus ja uistelu.

Lue lisää

Sairaat rakennukset vievät lastemme terveyden

Liian moni koulu- ja päiväkotirakennus on sairas. Tässä taloustilanteessa päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten rakennusten korjaus olisi mitä mainiointa elvytyspolitiikkaa. Valtionvarainministeriön virkamiehistä niin ylijohtaja Jukka Pekkarinen kuin juuri eläköitynyt valtiosihteeri Raimo Sailaskin ovat pitäneet tätä keinoa esillä, mutta valtionvarainministeri Jutta Urpilainen ei kevään lisäbudjetissa osoittanut tähän yhtään lisäeuroa.

Viime syksyn talousarvioon Vihreät saivat neuvoteltua homekoulujen korjaukseen hieman lisää rahaa. Koulujen korjaustarpeeseen nähden raha on kuitenkin luokattoman pieni.

Lue lisää

Uraanin etsintää ei pidä sallia

(julkaistu Karjalaisessa 14.5.2013)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi alkukuusta Euro Scandinavian Uranium AB:lle malminetsintäluvan Eno-Kontiolahti –alueelle. Näin siitäkin huolimatta, että mm. Joensuu, Kontiolahti ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastustivat luvan myöntämistä.

Lue lisää

Vaalipiiriuudistus poistaa hukkaäänet Itä-Suomesta – jatkoa kuitenkin tarvitaan

Eduskunta hyväksyi tänään vaalipiiriuudistuksen. Sen mukaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit yhdistetään Savo-Karjalan vaalipiiriksi sekä Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi. Vaalipiiriuudistusta tarvittiin, jotta äänestäjien ääni olisi samanarvoinen eri puolella maata. Tähän saakka näin ei ole ollut. Itä-Suomen pienissä vaalipiireissä puolueen on pitänyt yltää pitkälle yli kymmenen prosenttin kannatukseen saadakseen kansanedustajan paikan. Samanaikaisesti suurimmissa vaalipiireissä kansanedustajan läpisaamiseksi on riittänyt alimmillaan vain parin prosentin kannatus.

Lue lisää

Kuntaliiton valtuuston toiminta kaipaa uudistusta

Kuntaliiton nykyinen valtuusto kokoontui viimeistä kertaa eilen. 101 valtuutettua ympäri Suomea saapui Helsinkiin Kuntatalolle kahden tunnin kokousta varten. Kokous on muodolllisuudessaan tuulahdus Neuvostoliitosta. Yksimielisesti kopautettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja strategiakauden kertomus päätetyiksi. Keskustelua ei käyty, sillä se ei ole tapana.

Lue lisää