Biokaasua metsäkadon ja päästöjen vähentämiseksi

Metsäkato on noussut puheenaiheeksi vastikään julkaistun IPCC:n erikoisraportin myötä.

Metsää raivataan yhä enemmän rakentamisen, maatalouden ja muun toiminnan tieltä kaikkialla maailmassa. Tämä pienentää hiilinielua ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. Myös meillä Suomessa metsää muutetaan muuhun käyttöön vuosittain noin 20 000 hehtaaria.

Metsäkadon ehkäisemiseksi on syytä ottaa kaikki keinot käyttöön. Yksi sellainen on kestävä biokaasuntuotanto.

Uusiutuvan energian ja positiivisten työllisyysvaikutusten lisäksi biokaasu auttaa hillitsemään metsiemme häviämistä. Suomessa raivataan metsää pelloiksi, jotta kotieläintilojen lietelanta saadaan levitettyä. Iso osa pelloista raivataan turvemaille, missä se on erityisen ongelmallista suurten ilmasto- ja ravinnepäästöjen vuoksi.

Kiertotalousajattelun – ja hallitusohjelman – mukaisesti lanta olisi saatava uusiokäyttöön elintarvikejätteiden ja jätevesistä erotetun lietteen rinnalle. Eloperäisistä jätteistä voidaan tuottaa biokaasua autoihin sekä luonnonmukaisia ja huolella puhdistettuja lannoitteita, jotka korvaavat fossiilisia väkilannoitteita.

Olen toiminut vihreissä yli 20 vuotta ja biokaasun mahdollisuuksista on puhuttu koko sen ajan. Nyt hallitusohjelmassa on linjattu, että teemme asian vauhdittamiseksi ministeriörajat ylittävää yhteistyötä osana hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamista. Biokaasun edistämiseksi on aika ottaa isoja askeleita.

Biokaasun todelliseen läpimurtoon liittyy vielä haasteita. Ensimmäinen haaste on saada kaikki kaasun ja ravinteiden talteenottoon kelpaava jäte jatkokäyttöön. Jätemaksun piiriin kuuluva elintarvikejäte päätyy jo nyt pääosin energiakäyttöön. Sen sijaan maatalouden sivutuotteet eivät ohjaudu kaasutukseen yhtä tehokkaasti.

Toinen haaste liittyy liikennebiokaasun saatavuuteen. Biokaasun jakelupisteet ovat yleistyneet viime vuosina, mutta kuntia ja muita isoja toimijoita tulee kannustaa siirtymään biokaasuautojen hankkimiseen. Näin on jo tehty monin paikoin esimerkiksi jäte- ja linja-autojen osalta.

Ison toimijan mukana olo turvaa biokaasun kysynnän ja jakelun alueella. Tällöin myös yksityisten ihmisten on mahdollista hankkia biokaasuauto, kun alueelle on saatu tankkauspiste.

Hallitus laatii haasteiden ratkaisemiseksi kansallisen biokaasuohjelman. Sen myötä päätetään toimenpiteistä, joilla biokaasun käyttöä edistetään.

Biokaasu, kuten muutkin biopohjaiset polttoaineet, tulee pidemmällä aikavälillä suunnata raskaaseen liikenteeseen, jossa sähköistäminen ei tarjoa vaihtoehtoa. Siirtymäkaudella kohti päästötöntä autoilua biokaasua kannattaa käyttää myös henkilöautoissa. Oman auton voi muuntaa biokaasulla toimivaksi ja tähän voi hakea myös valtiolta tukea.

Jätteistä ja maatalouden sivuvirroista tuotettu biokaasu on oiva esimerkki kiertotaloudesta osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tälle työlle ja osaamiselle on jatkossa varmasti kysyntää. Biokaasuteknologian ja alan osaamisen kehittäminen tarjoaa meille uusia vientimahdollisuuksia.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnina 28.8.2019.