Aktiivimallista on luovuttava

Tänään eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta, joka vaatii aktiivimallin kumoamista. Sen on allekirjoittanut yli 140 000 suomalaista. Kansalaiset ovat ymmärtäneet sen, mitä hallitus ei vieläkään tunnu tajuavan. Ihmisten työllistymistä ei edistetä rankaisemalla. Sitä edistetään tukemalla ja palveluita tarjoamalla.

 

Hallituksen aktiivimalli on paljastanut, kuinka keskusta, kokoomus ja siniset ovat vieraantuneet työttömien arjesta. Se ei tunnista sitä, että työtä ei välttämättä saa, vaikka kuinka hakisi. Se ei ota huomioon, että mahdollisuus keikkatöihin vaihtelee eri alueilla ja eri aloilla. Se ei takaa sitä, että jokaisella on pääsy aktiivimallin mukaisten palveluiden piiriin, vaikka se – ei, vaikka ehtoja on helpotettu.

 

Aktiivimallin ongelma on, että ehtojen täyttäminen ei riipu pelkästään ihmisestä itsestään. Työpaikan saaminen ei ole työnhakijan käsissä. Palveluihin pääseminen vaihtelee paikkakunnittain – vain kolmannekselle työttömistä on palveluja saatavilla. Aktiivimalli ei auta ketään onnistumaan työnhaussa. Siitä on luovuttava kansalaisaloitteen vaatimalla tavalla.

 

Aktiivimalli on toteutunut juuri pelätyllä tavalla. Siitä on tullut työttömyysturvan leikkuri. Se pienentää perusturvaa entisestään niiltä, joilla se jo ennestään on ollut liian pieni. Se on leikannut työttömyystukea jopa 150 000 ihmiseltä. Se rankaisee epäreilulla tavalla erityisesti eläkeikää lähestyviä työnhakijoita. Se kohdistuu eri tavalla asuinpaikan mukaan, erityisesti Itä-Suomeen, Uudellemaalle ja käsivarren Lappiin. Se ei huomioi työkyvyttömiä eikä osatyökyvyttömiä, jotka tarvitsevat hoitoa ja kuntoutusta, eivät sanktioita.

 

Aktiivimalli ja muut sosiaaliturvan leikkaukset ovat sysänneet ihmisiä toimeentulotuelle. Se on lisännyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Suunta on väärä. Toimeentulotuella joutuminen nostaa työllistymisen kynnystä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen sijaan pitäisi edistää ihmisten työkykyä.

 

Suomen perusturvan taso on ilman aktiivimalliakin liian matala. Olemme saaneet siitä monet moitteet Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta. Perusturvaa olisi parannettava, ei leikattava.

 

Vihreiden suunta työllisyyspolitiikan suhteen on toinen kuin hallituksen. Keinot Suomen työllisyysasteen nostamiseksi lähemmäksi pohjoismaista tasoa 75 prosenttiin löytyvät ihan muualta kuin aktiivimallista.

 

Ensin on huolehdittava siitä, että jokaisella on työelämässä tarvittava koulutus ja osaaminen. Jokaiselle on taattava vähintään toisen asteen koulutus. Jokaisella on oltava mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen läpi koko elämän, olipa sitten töissä tai työelämän ulkopuolella. Jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Siksi Vihreät haluaa panostaa ensi vaalikaudella miljardi euroa.

 

Toiseksi on tarjottava työllistämiseen tukea, ei kyykytystä. Työllisyyspalvelut on räätälöitävä ihmisen elämäntilanteen eikä järjestelmän mukaan. Jokaisen työllistymistä on tuettava hänen tarpeistaan lähtien. Palkkatukea on kehitettävä helpottamaan pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä.

 

Kolmanneksi on varmistuttava, että töistä jää aina enemmän käteen. Tuloloukkuja on purettava. Nyt lyhyet työkeikat sekoittavat helposti koko perheen talouden, kun se aiheuttaa katkoksia ja viivytyksiä esimerkiksi asumistukeen. Sivutoimisten yrittäjien oikeus työttömyysturvaan pitää taata. Nyt keikkatyötä tekevä saattaa tulla katsotuksi yrittäjäksi ja menettää työttömyyskorvauksensa.

 

Tarvitsemme sosiaaliturvan, joka poistaa toimeentulon byrokratialoukut, joka soveltuu kaikkiin elämäntilanteisiin, ja antaa ihmisille vapauden parantaa omaa tilannettaan. Tarvitsemme perustulon.

 

Perustuloon olisi oikeutettu jokainen elämäntilanteesta riippumatta. Se vähentää byrokratiaa.  Se ei katkea keikkatöiden takia tai elämäntilanteen muuttuessa. Sen varassa on helppo liikkua pätkätyön, yrittäjyyden, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Sen rinnalle tuodaan tiiviit palvelut ja taataan jokaiselle henkilökohtainen apu ja yksilöllinen palvelusuunnitelma. Se antaa te-toimiston työntekijöillekin enemmän mahdollisuuksia tehdä työtään – tukea ihmisten työllistymistä.

 

Perustulo ansaitsee ensi vaalikaudella laajemman kokeilun, johon otetaan mukaan useampia ihmisryhmiä, jotta voimme testata sen toimivuutta. Jokainen työtön haluaa työllistyä. Yhteiskunnan tehtävänä on auttaa siinä. Se tapahtuu parhaiten kannustamalla, ei rankaisemalla. Vihreiden mielestä aktiivimalli on kumottava ja kansalaisaloite hyväksyttävä.