Puhe raiskauksen määritelmän muuttamisesta suostumukseen perustuvaksi

Arvoisa puhemies,

 

Me täällä Suomessa tykkäämme onnitella itseämme siitä, että Suomi on tasa-arvon mallimaa. Tässä huolella kiillotetussa mielikuvassa on kuitenkin yksi iso ja sitkeä tahra.

 

Se on seksuaalinen väkivalta.

 

Suomi on Euroopan vaarallisimpia maita naisille. Joka kolmas suomalainen nainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi. Seksuaalista väkivaltaa kokee 50 000 naista vuosittain. Arvioiden mukaan 15 000 naista raiskataan joka vuosi. Viime vuonna 12 naista kuoli parisuhdeväkivallan seurauksena.

 

Jokainen näistä on ihmisoikeusloukkaus.

 

Seksuaalinen häirintä on arkipäivää aivan liian monelle. Sitä kokevat kaiken ikäiset ja näköiset naiset kaikenlaisista taustoista.

 

#metoo on rikkonut hiljaisuuden. Viimein häirinnästä puhutaan. Seuraava askel on ottaa häirintää kokeneiden kertomukset vakavasti ja puuttua niihin.

 

On aika lakata suojelemasta tekijää. On aika sanoa häirintää ja väkivaltaa kokeneelle: “Minä uskon sinua.”

 

Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Sen kunnioittamiseen on kasvatettava pienestä pitäen.

 

Arvoisa puhemies,

 

Raiskaus on seksuaalisen häirinnän räikein muoto.

 

Aina kun toinen osapuoli pakotetaan seksiin ilman tämän suostumusta, on kyseessä raiskaus. Arkijärjellä tämä on itsestäänselvää, ja siksi onkin hämmästyttävää, ettei asia ole rikoslaissa näin määritelty.

 

Rikoslakia tulisi muuttaa käsittelyssä olevan lakialoitteen mukaisesti niin, että raiskaus määritellä suostumukseen perustuvaksi, ei väkivallan käytön kautta kuten nyt.

 

Muutos tarkoittaisi, että lain näkökulmastakin raiskaus on aina raiskaus, kun henkilö ei ole antanut suostumustaan, vaikkei kykenisikään vastustamaan tekoa.

 

Nykylainsäädännössä näin ei ole. Jos raiskaukseen ei liity väkivaltaa tai sillä uhkaamista, se voidaan määrittää raiskaukseksi silloin, kun uhri on toimintakyvytön, huumattu tai unessa. Jos toimintakyky on tallella, uhrilta voidaan edellyttää puolustautumista.

 

Tutkimusten mukaan 70 prosenttia uhreista kuitenkin jäätyy raiskaustilanteessa niin, ettei pysty vastustamaan tekijää. Seurauksena moni raiskaus jää tunnistamatta ja rankaisematta.

 

Vain määrittelemällä raiskaus suostumuksen puutteen kautta voidaan varmistaa, että kaikki raiskauksen uhrit voivat saada oikeutta ja että jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan täysimääräisesti.

 

Muutosta puoltaa Suomen perustuslaki. Sen mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

 

Sitä edellyttävät myös Suomen allekirjoittamat kansainväliset sopimukset, YK:n naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen Istanbulin sopimus.

 

Kansainvälinen rikostuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja useat ihmisoikeusjärjestöt ja asiantuntijat ovat samoilla linjoilla.

 

Muutosta vaatii myös valmistelussa oleva #Suostumus2018-kansalaisaloite, jota tuen lämpimästi.

 

Kaikkien mukaan raiskauksen määrittelee suostumuksen puute.

 

Satavuotiaan Suomen on korkea aika ymmärtää tämä ja muuttaa lainsäädäntöään sen mukaisesti.

 

Arvoisa puhemies,

 

Muutos ei ole mahdotonta toteuttaa. Suostumus on mahdollista selvittää.

 

Suostumus ei ole suostumus, jos henkilö on antanut ymmärtää, ettei halua, joko sanoin tai käyttäytymisellään. Eikä silloin, jos henkilö muuttaa mielensä. Milloinkaan ei ole liian myöhäistä sanoa ei.

 

Suostumusta ei voi antaa kukaan muu kuin henkilö itse. Sitä ei voi saada luottamus- tai valta-asemaa käyttämällä tai uhkaamalla väkivallalla, joko uhria tai jotakuta muuta.

 

Helpoin tapa on kysyä henkilöltä itseltään. Kyllä tarkoittaa kyllä. Ei kysyminen tunnelmaa pilaa, mutta raiskaus pilaa sen aivan varmasti.

 

Jokaisella on oikeus vetää raja siihen, mihin itse haluaa ja hyvältä tuntuu.

 

Puhe on pidetty eduskunnan täysistunnossa 8.3.2018 keskustelussa eduskunnan naisverkoston lakialoitteesta rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta